پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی وب سایت | استاندارد

 • تهیه بکاپ های دوره ای از فایل های سایت

 • تهیه بکاپ های دوره ای از دیتابیس و محتوای سایت

 • به‌روزرسانی امنیتی هسته پرتال و افزونه ها بنا به ضرورت

 • حذف افزونه های غیر ضروری جهت اطمینان از عملکرد صحیح

 • نصب و تنظیم افزونه‌های ضروری به تشخیص تیم فنی

 • اطمینان از کارکرد کامل و بدون نقص امکانات سایت

  پشتیبانی فنی وب سایت | پیشرفته
  پشتیبانی فنی وب سایت فروشگاهی | نقره ای
  پشتیبانی فنی وب سایت فروشگاهی | طلائی