نرم افزار موبایل

تولید نرم افزارهای تلفن همراه

خدمات داده پردازان خاورمیانه در زمینه تولید نرم افزار موبایل روی پلتفرم های موجود از جمله J2ME, Windows Mobile, BlackBerry, iPhone/iPad, Android ارائه می گردد. در همین زمینه نرم افزارهای تولیدی می توانند مبتنی بر WAP, GPRS, GPS, Bluetooth پیاده سازی شوند .

× | چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟