ای آر پی چیست ؟

ERP چیست؟

فرهنگ جدید:

ERP فرهنگ سازمانی جدیدی است که به جای چارچوب‌های خشک و محدود سنتی، نگرش جامع و همه جانبه در راستای اهداف سازمانی را در همه ابعاد و بخشهای سازمان بسط می دهد.
ابزار جدید:

ERP بستر و ابزار اطلاعاتی یکپارچه است که با جمع آوری اطلاعات از بخشهای مختلف سازمان، امکان دسترسی در لحظه‌، به اطلاعات کل منابع سازمان را فراهم می‌سازد.
روندهای جدید:

ERP با بررسی کلیه روندهای سازمان و تأثیر آنها بر یکدیگر امکان مهندسی مجدد، بهینه سازی فعالیت ها و در نهایت افزایش بهره وری و کارایی سازمان را فراهم می آورد.
ERP با ایجاد بستر اطلاعاتی مناسب و تغییر در نگرش و فرهنگ سازمانی به همراه بهینه سازی روندها و چالاکی حاصل از بستر فراهم شده، امکان برنامه‌ریزی طبق شرایط سازمان را فراهم می سازد.
به این ترتیب سازمان خواهد توانست بطور یکپارچه در راستای ایجاد مزایای رقابتی، افزایش درآمد و تحقق اهداف سازمانی گام بردارد.
چرا سازمانها به ERP نیاز دارند؟
بقای سازمان ها وابسته به کسب موفقعیت در فضای رقابتی است.
در بازارهای رقابتی امروز طول عمر مزایای رقابتی سازمانها کاهش یافته است.
به سرعت می بایست روندها را در جهت بدست آوردن مزایای جدید رقابتی بهینه سازی کرد.
جهت افزایش کارایی سازمان نیاز به شناخت و برنامه ریزی روندها در تمام ابعاد سازمان ضروری است.
نیاز به امکاناتی از قبیل:
قیمت تمام شده و هزینه یابی
برنامه ریزی و شبیه سازی خرید
برنامه ریزی و شبیه سازی تولید
برنامه ریزی منابع انسانی
برنامه ریزی منابع مالی
برای این منظور نیاز به ابزاری است که در لحظه توانایی جمع آوری سریع اطلاعات از همه ابعاد سازمان و مدلسازی دقیق بر اساس شرایط کل سازمان را داشته باشد. ERPو فرهنگ سازمانی
نگرش معمول به فرهنگ سازمانی:
نگرش محدود سازمانها در تعریف وظایف سازمانی و عدم شفافیت در تأثیر عملکرد افراد در سازمان معمولاً فرهنگی فردگرا و یا در بهترین حالت واحد گرا را در سازمان القاء می کند. به همین دلیل سازمان نمی تواند با پتانسیل کامل در راستای اهداف خود حرکت کند.
تأثیر ERP بر فرهنگ سازمانی:

ERP با شفاف سازی عملکرد افراد در روند های سازمان و با توانایی در اندازه گیری تأثیر عملکرد افراد در فرایندها، دیدگاهی فرایند نگر را در سازمان بسط می دهد. بدین ترتیب جهت گیری افراد و بخش های مختلف سازمان به سمت اهداف سازمانی با یکپارچگی خاصی امکانپذیر خواهد بود.
ERP و فرایندهای سازمانی

در بازارهای به شدت رقابتی امروز تنها سازمانهایی موفق به ایجاد مزیت رقابتی می شوند که بتوانند با دیدگاه همه جانبه به فعالیت های بخش های مختلف خود اقدام به طراحی روندهای جامع رقابتی بکنند.

با استفاده از امکانات ERP می توان اثر فعالیت ها را در طول بخشهای مختلف سازمان ردیابی کرد و با تکیه بر امکان هماهنگ کردن تک تک فعالیت ها در بخش های مختلف اقدام به برنامه ریزی کلان در جهت ایجاد مزایای رقابتی نمود.                  ERPو تکنولوژی :
منابع سازمانی به سه دسته تقسیم می شوند:
منابع مالی
منابع انسانی
تجهیزات و امکانات سازمان
برای برنامه ریزی دقیق در راستای استفاده بهینه از منابع سازمان نیاز به شناسایی تأثیر هر فرآیند بر هر یک از سه دسته منابع فوق می باشد. ERP با ایجاد بستر مناسب و استفاده صحیح از ابزار و فن‌آوری اطلاعات می تواند با سرعت و دقت بسیار بالا و در وسعت کافی به بررسی تأثیر روندها برکلیه منابع سازمانی بپردازد.
با تکیه بر این ابزار می توان:

در هر لحظه ظرفیت آزاد منابع مختلف را شناسایی کرد
با شبیه سازی فرایندها تأثیر آنها بر منابع را پیش بینی کرد
جهت استفاده بهینه از منابع سازمان برنامه ریزی کرد

ویژگیهای راهکار ERP
شرکت پارستل با بنا نهادن کلیه زیر سیستم های ERP بر زیر ساخت یکپارچه کسب و کار الکترونیک (e-Business) خود به نام PeBiz ویژگیهای زیر را فراهم می سازد:
کلیه رابطهای کاربری سیستم تحت Web می باشند
چند زبانه بودن (فارسی، انگلیسی و غیره)
استفاده از فن‌آوری Java
مستقل از سیستم عامل
مستقل از نوع پایگاه داده ها
ارتباط یکپارچه زیر سیستمها
امکان اتصال به سامانه های جانبی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
امکان استفاده از مرورگر صوتی Brovo جهت دسترسی به سیستم از طریق تلفن، فکس وsms       زیر سیستم های ERP پارستل
زیرسیستم دفترداری
زیرسیستم مدیریت انبار و حسابداری انبار
زیر سیستم دریافت و پرداخت
زیر سیستم فروش و حسابداری فروش
زیر سیستم حقوق و دستمزد
زیر سیستم اموال و حسابداری اموال
زیر سیستم حسابداری صنعتی
زیر سیستم منابع انسانی
زیر سیستم خرید و تدارکات
زیر سیستم برنامه ریزی منابع و کنترل تولید
زیر سیستم تعمیرات پیشگیرانه (PM)

× | چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟